0
Shopping Cart

item - 0,00 €

Sie haben keine Artikel im Warenkorb.

Zwischensumme: 0,00 €
MOTTEZ SAS
Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 152 449 €
H.R. Lille 63 B 191
SIRET 303 321 152 00025

Hoofdkantoor:
Rue des Frères Mahieu
59193 Erquinghem-Lys
Frankrijk

Hoofdredacteur:
Fréderic MOTTEZ

Aanmeldingsnr. site CNIL:
1468760

Deze site werd uitgevoerd en wordt gehost door:

HSK Digital
6 rue du 11 Novembre 1918
02270 CRÉCY SUR SERRE

Tel : 03.65.99.01.04

Conform de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 op de persoonsgegevens (Loi Informatique et Libertés) hebt u recht op inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt van dit recht gebruik maken door een schriftelijk verzoek hiertoe aan MOTTEZ- rue des Frères Mahieu - 59193 Erquinghem-Lys of door een e-mail te sturen aan fmottez@mottez.com

Als u vragen heeft over ons geheimhoudingsbeleid of het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via fmottez@mottez.com.
De op deze site aanwezige elementen (logo's, teksten, foto's) zijn het exclusieve eigendom van MOTTEZ. Gebruik, reproductie en wijziging, zelfs gedeeltelijk, van deze elementen zonder toestemming van MOTTEZ is verboden.

De tijdens uw bezoek aan de site verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en zullen in geen geval om commerciële redenen aan derden doorgegeven worden.