0
Shopping Cart

item - 0,00 €

Sie haben keine Artikel im Warenkorb.

Zwischensumme: 0,00 €

IdentificatieMottez SAS is de aanbieder van de producten op www.chariotderandonnee.com en is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en de inhoud van de site www.chariotderandonnee.com

MOTTEZ SAS
Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 152 449 €
H.R. Lille 63 B 191
SIRET 303 321 152 00025
Hoofdkantoor: Rue des Frères Mahieu, 59193 Erquinghem-Lys, Frankrijk

Telefoon: +33.3.20.10.37.73 (van maandag t/m donderdag van 8u tot 12u en van 13u tot 17u en op vrijdag van 8u tot 12u en van 13u tot 15u).

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden betreffen uitsluitend de relaties tussen de firma MOTTEZ, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 152 449 €, ingeschreven in het HR van Lille onder nummer 303 321 152 en de klanten die een bestelling willen doen op de site www.chariotderandonnee.com.
Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van enige andere voorwaarde, met name die binnen de firma MOTTEZ geldig zijn.

Bestellen op internet: www.chariotderandonnee.com

De klant doet zijn bestelling volgens het op de site geldende procédé en bevestigt de samenvatting hiervan.

De klant dient alle informatie te verstrekken die nodig is voor de levering: aanspreektitel, naam, voornaam, adres, toegangscode, verdieping, gebouwnummer en alle andere benodigde informatie, met name een vast of mobiel telefoonnummer waar de klant overdag bereikt kan worden indien een afspraak gemaakt moet worden.

Tijdens de registratie in Een account aanmaken en/of tijdens de eerste bestelling waarbij de klant zich moet registreren in Een account aanmaken, moet de klant zijn aanspreektitel, naam, voornaam, complete adres, e-mailadres en een wachtwoord invoeren. Zijn wachtwoord van minimaal 6 tekens is strikt persoonlijk.

Bij ieder bezoek, wanneer de bezoeker naar persoonsgegevens gaat in Toegang tot mijn accountruimte of wanneer hij een bestelling doet, moet hij zich eerst identificeren door middel van zijn ID en zijn wachtwoord.

Na de producten geselecteerd te hebben en zich geïdentificeerd te hebben, kiest de klant zijn leverwijze, zijn leveradres en vervolgens zijn betaalwijze.

De klant moet alle, op het elektronische formulier als verplicht aangegeven velden invullen.

In MIJN WINKELMANDJE vindt men een samenvatting van de bestelling, die op ieder moment geraadpleegd kan worden en waarin alle elementen van de bestelling staan, plus het totaalbedrag inclusief de leverkosten aan de hand van de gekozen leverwijze.

De klant kan terugkeren naar zijn bestelling, deze aanvullen, wijzigen of annuleren, zolang hij deze nog niet bevestigd heeft. De klant bevestigt zijn bestelling door te klikken op IK BEVESTIG MIJN WINKELMANDJE.

De klant kiest zijn leveradres of het adres waar hij zijn pakket zal afhalen en bevestigt zijn keuze door te klikken op IK BEVESTIG MIJN LEVERADRES.

De klant kiest zijn betaalwijze en bevestigt door te klikken op IK BEVESTIG MIJN BETAALWIJZE.

Wanneer de klant zijn bestelling, zijn leverwijze en zijn betaling bevestigd heeft, kan hij de bestelling niet meer wijzigen of annuleren.

Binnen 24 uur na het registreren van de bestelling ontvangt de klant per mail de bevestiging dat zijn bestelling geregistreerd is.

Indien deze bevestigingsmail niet binnen de aangegeven termijn ontvangen is, moet de klant contact opnemen met www.chariotderandonnee.com, want het is mogelijk dat om technische redenen zijn bestelling niet geregistreerd werd.

De door het systeem van www.chariotderandonnee.com geregistreerde gegevens worden als bewijs van de bestelling (inhoud en datum) van de klant beschouwd.


Bevestiging van de bestelling door www.chariotderandonnee.com

De bestelling wordt pas als definitief beschouwd na bevestiging door chariotderandonnee.com. De bevestiging van de bestelling vermeldt het bestelde product en de aantallen hiervan, de eenheidsprijs van ieder der producten, de prijs inclusief BTW van de bestelling (met name inclusief de verpakking en het transport). Dit is de prijs die aan de klant gefactureerd wordt, uitgedrukt inclusief BTW en in euro's.

De bestelling van de klant wordt pas als aanvaard beschouwd na bevestiging door www.chariotderandonnee.com. Bij sommige bestellingen kan er sprake zijn van aanvullende vragen aan de klant. In dat geval wordt de klant op de hoogte gesteld van de bewijsstukken die hij moet verzenden per mail, per post of per fax aan www.chariotderandonnee.com voor de definitieve bevestiging van zijn bestelling. www.chariotderandonnee.com behoudt zich het recht voor de bestelling te annuleren, indien deze bewijsstukken niet ontvangen worden of indien deze als niet conform beschouwd worden. Deze vragen worden per e-mail, per post of per telefoon gesteld.

Bij sommige bestellingen kan er sprake zijn van aanvullende vragen aan de klant per mail. www.chariotderandonnee.com verplicht zich de klant via alle hem mogelijke middelen te informeren, met name in geval van bevoorradingsproblemen voor bepaalde producten, ongebruikelijke bestellingen, voorziene problemen, onbeschikbare producten, betalingsproblemen of het niet ontvangen van bewijsstukken.


BeschikbaarheidOns productaanbod en onze prijzen zijn geldig zolang zij op de site te zien zijn en zolang de voorraad strekt.
Als een product tijdelijk niet voorradig is, staat dit op de pagina van het product vermeld.


PrijzenDe weergegeven prijzen zijn in euro's, netto en inclusief BTW.
Een als garantie geldende factuur wordt met de Pakket verzonden.


BetalingDe klant kan als volgt betalen:
- per creditcard
- d.m.v. een overschrijving

Na verzending van de producten aan de klant wordt de betaling op onze bankrekening bijgeschreven.
De creditcard wordt gedebiteerd na verzending van de bestelling.


VerzendkostenDe levering is gratis in Europees Frankrijk.
Raadpleeg voor leveringen buiten Europees Frankrijk de tarieventabel voor de leverkosten.


FactureringDe factuur is gevoegd op het perceel.


 LeveringEr kan uitsluitend in Europees Frankrijk en Monaco geleverd worden, met uitzondering van studentenflats, militaire kazernes, postbussen en hotels waar het niet altijd mogelijk is om het pakket persoonlijk af te geven.
Voor alle andere landen en Corsica is levering mogelijk tegen betaling van extra transportkosten.

Er kan niet op zaterdag geleverd worden.

De producten worden afgeleverd op het leveradres dat u tijdens het bestellen heeft aangegeven.

Geef de voorkeur aan een adres waar altijd iemand aanwezig is om het pakket in ontvangst te nemen, bijvoorbeeld op uw werk.

De leveringen worden uitgevoerd door een transporteur.

De gemiddelde levertijd is 5 dagen. Zon- en feestdagen dienen bij de aangegeven tijden opgeteld te worden.

Bij leveringen op Corsica en op eilanden in Europees Frankrijk kunnen de levertijden langer zijn dan aangekondigd op de site www.chariotderandonnee.com. Deze langere levertijden houden verband met de bijzondere omstandigheden bij leveringen op een eiland.

www.chariotderandonnee.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van evenementen buiten zijn wil, met name gevallen van overmacht of toe te rekenen aan de transporteur, waardoor de levering van de bestelde producten vertraagd of zelfs verhinderd zou worden.

Een vertraagde levering of het niet uitvoeren van het contract kan in geen geval leiden tot het betalen van een schadevergoeding aan de klant.

De klant verplicht zich om tijdens het bestellen alle informatie te verstrekken die nodig is voor de levering, teneinde het goede verloop hiervan te garanderen, met name een telefoonnummer waarop de transporteur hem overdag bereiken kan.

De klant verplicht zich voor zichzelf of voor de ontvanger (met name in het geval van een cadeau) om de goederen te laten leveren op het adres dat hij tijdens het bestellen heeft aangegeven.

Tijdens de levering moet de klant of ontvanger van het product op verzoek een identiteitsbewijs kunnen tonen.

De klant verplicht zich om na opening en controle van de inhoud van het of de pakket(ten) het door de transporteur getoonde afleveringsbewijs te ondertekenen.

In geval van een probleem (pakket opengebroken, ontbrekende producten, enz.), dient de klant op de te paraferen lijst een gedetailleerd voorbehoud te maken, overeenkomend met de geconstateerde problemen, dit door de transporteur te laten ondertekenen en een exemplaar van het document te bewaren. De vermelding “onder voorbehoud van uitpakken” heeft geen enkele rechtswaarde.

Het voorbehoud moet aan de transporteur en aan www.chariotderandonnee.com gemeld worden per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, uiterlijk drie dagen na ontvangst van het product.

In geval van schade moet de klant weigeren het beschadigde product van de bezorger aan te nemen en op de te paraferen lijst “geweigerd om schade” vermelden om een verhaalsmogelijkheid tegen de transporteur te behouden.


Bepaling van schadeDoor ondertekening van het afleveringsbewijs zonder een gedetailleerd voorbehoud te maken en aanvaarding van de producten erkent de klant de goederen in goede staat ontvangen te hebben. In geval van een levering waarvan de kwaliteit of de kwantiteit niet overeenkomt met de bestelling, moet de klant www.chariotderandonnee.com hiervan op de hoogte stellen, onder vermelding van het bestelnummer, per telefoon op nummer +33.3.20.10.37.73 of naar het mailadres fmottez@mottez.com

Wanneer u tegelijkertijd meerdere producten besteld en deze niet dezelfde levertijd hebben, wordt de termijn voor het verzenden van de bestelling gebaseerd op de langste levertijd.

www.chariotderandonnee.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een vertraging in het transport.

In geval van een vertraagde verzending zult u een mail ontvangen. In dat geval kunt u, zolang het product niet verzonden is, uw bestelling nog annuleren, aangezien de betaling niet afgeschreven wordt voordat de bestelling verzonden is.

In geval van betaling per cheque zal de bestelling bij ontvangst van de cheque in behandeling genomen worden. Om die reden gaat in dat geval de termijn in op de dag van ontvangst van de cheque, deze kan dan ook verschillen van de op de dag van bestelling vermelde levertermijn.


Bedenktijd en retourzending productIn toepassing van artikel L 121-20 van de consumentenwetgeving heeft de consument recht op zeven dagen bedenktijd waarin hij zonder opgave van reden zijn aankoop kan annuleren zonder betaling van een boete, met uitzondering van de retourkosten.

www.chariotderandonnee.com biedt de klant een bedenktijd van veertien kalenderdagen om van dit recht gebruik te kunnen maken. De retourkosten blijven voor rekening van de klant.

Indien de klant gebruik maakt van dit recht op bedenktijd, verplicht www.chariotderandonnee.com zich de klant uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het/de teruggezonden product(en) terug te betalen. Het geld wordt teruggestort op de bankrekening van de bankpas die voor de betaling gebruikt werd.

Voor de retourzending moet de klant zich van tevoren identificeren op de site www.chariotderandonnee.com en naar zijn Accountruimte gaan. De klant moet het of de product(en) vermelden die hij na de bedenktijd wil retourneren.


De producten moeten naar het volgende adres teruggezonden worden:

ETS MOTTEZ
Rue des Frères Mahieu
59193 Erquinghem-Lys
Frankrijk

De producten moeten in hun originele verpakking en in perfecte, ongebruikte staat teruggezonden worden, samen met alle eventuele accessoires en handleidingen, de betreffende factu(u)r(en) en de volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende retourbon. Onvolledige, kapotte, beschadigde, gebruikte of bevuilde artikelen kunnen niet teruggenomen worden.


KlantendienstDe klantendienst staat voor u klaar indien u informatie wenst:

Per mail: fmottez@mottez.com
Per telefoon: +33.3.20.10.37.73 van maandag t/m donderdag van 8u tot 12u en van 13u tot 17u en op vrijdag van 8u tot 12u en van 13u tot 15u.
Per post: Klantendienst chariotderandonnee.com – Rue des Frères Mahieu – F59193 Erquinghem-Lys


AansprakelijkheidDe aangeboden producten zijn conform de geldende Franse wetgeving.

De foto's worden slechts ter indicatie getoond. Wij nodigen u uit de productgegevens (omschrijving) van ieder product te raadplegen voor de precieze kenmerken hiervan; en aarzel niet om in geval van twijfel of indien u extra informatie wilt, contact op te nemen met de klantendienst op www.chariotderandonnee.com
Ten opzichte van winkeliers kan www.chariotderandonnee.com niet aansprakelijk worden geacht voor enige schade voortvloeiend uit een beroepsactiviteit.


Wettelijke en contractuele garantieDe artikelen kunnen recht geven op een contractuele garantie, zoals vermeld bij de productgegevens van het betreffende artikel. Deze contractuele garantie vormt geen beletsel voor de door artikel 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek voorziene wettelijke garantie.

Om te weten hoe te handelen t.o.v. de servicedienst voor problemen met of defecten aan uw product, kunt u contact opnemen met de servicedienst op www.chariotderandonnee.com of op het volgende telefoonnummer: +33.3.20.10.37.73 , van maandag t/m donderdag van 8u tot 12u en van 13u tot 17u en op vrijdag van 8u tot 12u en van 13u tot 15u.

Om gebruik te kunnen maken van de garantie van de producten, moet u de aankoopfactuur van het product bewaren.

De contractuele garanties gelden niet voor:

- Een ongewoon of afwijkend gebruik van de producten. Wij nodigen u in dit verband uit de met de producten meegeleverde gebruikshandleiding aandachtig door te lezen.
- Defecten aan de accessoires (voedingskabels…),
- Gebreken en hun gevolgen die verband houden met een externe oorzaak,
- Door derden aan het product uitgevoerde werkzaamheden en reparaties

De klant kan echter in ieder geval gebruik maken van de wettelijke garantie overeenkomstig de hieronder aangegeven bepalingen:

Artikel L211-4 van de consumentenwetgeving
De verkoper dient een goed te leveren conform het contract en staat in voor een tijdens de aflevering bestaande non-conformiteit.

Artikel L211-12 van de consumentenwetgeving
Een in te stellen vordering als gevolg van de non-conformiteit verjaart twee jaar na de aflevering van het goed.

Artikel 1641 van het burgerlijk wetboek
De verkoper dient garantie te verlenen voor verborgen gebreken aan het verkochte goed waardoor dit niet geschikt is voor het gebruik waarvoor het bedoeld is of waardoor dit gebruik zodanig verminderd is, dat de koper dit niet gekocht zou hebben of hier minder voor betaald zou hebben, indien deze gebreken bekend geweest zouden zijn.

Artikel 1648 1e lid van het burgerlijk wetboek
Een door de koper in te stellen vordering als gevolg van koopvernietigende gebreken dient uiterlijk twee jaar na het ontdekken van het gebrek ingesteld te worden.


Beveiliging van de bankgegevenswww.chariotderandonnee.com maakt gebruik van het beveiligde SSL-protocol (Secured Sockets Layers). Het SSL-protocol is een versleutelingssysteem voor het invoeren en doorgeven van bankgegevens. Tijdens het betalen wordt de klant automatisch doorverwezen naar de sites van de bank waarmee Portevelos-mottez.fr samenwerkt, de bank Scalbert Dupont van de groep CIC. De bankgegevens gaan niet via het systeem van www.chariotderandonnee.com, de site ziet nooit de bankgegevens en bewaart deze nooit.

Persoonsgegevenswww.chariotderandonnee.com behoudt zich het recht voor gegevens over de gebruiker te verzamelen.
www.chariotderandonnee.com kan voor commerciële doeleinden de identiteit en de adresgegevens van de gebruiker van de site www.chariotderandonnee.com doorgeven aan een commerciële partner. De gebruiker kan zich tijdens het bestellen uitdrukkelijk verzetten tegen het verspreiden van zijn identiteit en van zijn adresgegevens.

De gebruiker van de site www.chariotderandonnee.com wordt geïnformeerd dat deze geautomatiseerde gegevensverwerking bij de CNIL aangemeld is.

Conform de wet van 6 januari 1978 heeft de gebruiker recht op inzage, rectificatie en verzet.
De gebruiker kan gebruik maken van dit recht door ons rechtstreeks een e-mail te zenden naar vlamoot@mottez.com of door te schrijven naar de klantendienst van Mottez: Klantendienst Mottez France – Rue des Frères Mahieu – F59193 Erquinghem-Lys

Intellectuele eigendom en gebruik van de siteAlle elementen (met name de teksten, illustraties, logo's, afbeeldingen, tekeningen) van de site www.chariotderandonnee.com zijn het exclusieve eigendom van Portevelo-mottez.com.

Reproductie van de site www.chariotderandonnee.com, zelfs gedeeltelijk, is ten strengste verboden.
In geval van een geschil met een winkelier over de interpretatie, de uitvoering of de geldigheid van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, is de handelsrechtbank van Lille bevoegd.

Toepasbaar recht - geschillenOnderhavige algemene voorwaarden vallen onder het Franse recht. In het geval dat één van de bepalingen van onderhavig contract als gevolg van een verandering in de wetgeving of de regelgeving van nul en gener waarde zou zijn, kan dit in geen geval de geldigheid en de inachtneming van onderhavige verkoopvoorwaarden aantasten. Het contract is in de Franse taal opgesteld.